Welkom bij HEGS

Stichting HEGS (Haagse Eritrese Gemeenschap Stichting), wil met haar activiteiten een brug slaan. Een brug tussen de statushouders en de Nederlandse samenleving. We zien regelmatig dat deze kwetsbare groep, veelal jonge mensen, moeite met het algemene inburgeringproces heeft. Daarom is extra ondersteuning zeer gewenst.

De stichting Hegs is ontstaan uit de behoefte dat merendeel van de statushouders, niet aansluiten in de Haagse samenleving. Ze worden niet begrepen en vallen daardoor weg in onze samenleving. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen die zich eenzaam voelen kwetsbaar zijn voor psychose. Vaak wordt de diagnose (te) laat gesteld.

Onze stichting heeft veel ervaring met vluchtelingen die in o.a. Den Haag wonen. De behoefte van deze groep is zeer groot, maar de oplossingen zijn onvoldoende voor een gelijkwaardig bestaan ook in onze stad. Vaak is een dak boven het hoofd niet genoeg als je alleen maar thuis zit en niets omhanden hebt.

In het land van herkomst waren veel van de statushouders aan het werk. Via via kregen zij een baan werden ze opgeleid en waren verzekerd van een boterham voor het gezin.

Nu worden ze ondergewaardeerd en sluiten zij niet aan in hun nieuwe omgeving.

Wij bieden een oplossing om statushouders beter te integreren en aan het werk te zetten in de verschillende sectoren die op dit moment relevant zijn.

Onze aanpak is vergelijkbaar met de werkwijze in het land van herkomst. In onze portefeuille hebben we een groot netwerk waarmee we samenwerken. Statushouders worden opgeleid en doorgesluisd naar echt werk.

 

Zaki Mohamed