HAAGSE ERITRESE GEMEEENSCHAP STICHTING

 

Inleiding

 

De Haagse Eritrese Gemeenschap Stichting heeft als doel de integratie van de Eritrese gemeenschap in Den Haag te verbeteren, met specifieke aandacht voor kinderen en jongvolwassenen. Het project "De Opening" richt zich op het creëren van ontmoetingsplaatsen, het bevorderen van integratie en het bieden van perspectief.

 

Geschiedenis

 

De vlucht van Eritreeërs naar Nederland kent een lange geschiedeins. Sinds de jaren 80 zijn er groepen Eritreeërs naar ons land gevlucht. Vaak door de politieke omstandigheden zocht zij een veilig heenkomen. De Nederlandse samenleving heeft in het verleden weinig kennis opgedaan van de vlucht van Eritrese burgers, tot 2015. Jonge Eritreeërs zijn bang voor de dienstplicht die normaal gesproken 18 maanden duurt, maar uit ervaring zien zij dat het levenslang is. Onder erbarmelijke omstandigheden zijn deze jonge mensen, jongens en meisjes naar o.a. Nederland gevlucht. Zij hebben vaak vele gevaren moeten trotseren. Op dit moment wonen er ……in Den Haag.

 

De jongeren die zijn gevlucht zijn nu tussen de 20 en de 30 jaar oud. Deel van hen is een opleiding gestart een ander deel is meteen op de arbeidsmarkt terecht gekomen. Nu 8 jaar verder vinden de Eritreeërs langzaam hun weg om hun hoofd boven water te houden. Wat zij missen is de aansluiting met de samenleving. Zij leven in hun eigen bubble (ze doen niets anders wat de Hagenaar, Hagenees ook doet, leven in de eigen bubble).

 

Alleen ervaren zij daar wel de negatieve gevolgen van. Ze voelen zich niet gewaardeerd eerder geïsoleerd. Hebben geen Nederlands netwerk en spreken regelmatig alleen Tigringa. Hierdoor doen ze niet mee in de omgeving waar ze wonen. Zelfs de eigen mensen hebben onvoldoende contact met elkaar.

 

Natuurlijk in de kerk of in de moskee zijn er de ontmoetingen maar in het dagelijks leven is er vaak niemand die kan helpen wanneer het nodig is.

 

De roep van verdere ontwikkeling is daarom groot. De Nederlandse taal is belangrijk om bij de bakker en de slager de juiste boodschappen te krijgen, maar daar kom je wel uit. Het Haagse nieuws wordt niet gevolgd, de taal is te moeilijk en te snel. En het wordt onvoldoende geoefend.

 

Kinderen die hier zijn geboren worden door de ouders niet meegenomen naar een activiteit. Er zijn weinig Eritrese kinderen die op een sportclub zitten. Kinderen hebben alleen creatieve activiteit op school maar activiteiten na schooltijd is er niet.

 

Wanneer kinderen opgroeien zonder bewegelijke en creatieve activiteiten zullen zij achterlopen op hun leeftijdsgenootjes die dat wel hebben gedaan. De aansluiting met de samenleving blijft dan een levenslange uitdaging. HEGS gebruikt de *Mytikasmethode om de talenten van de kinderen te ontwikkelen en de ouders meer bewust te laten worden van hun kunnen in de nieuwe (Haagse) omgeving.

 

De Eritrese gemeenschap is op zoek naar een plek waar zij op een veilige en educatieve wijze zich kunnen scholen en een netwerk binnen de Haagse gemeenschap kunnen opbouwen. Samen met onze partner stichting Mytikas willen wij een vaste plek creëren waarbij het bestaansrecht en bestaanszekerheid voor de nieuwe Hagenaars worden gegarandeerd.

 

Missie

Eritrese kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders perspectief bieden zodat zij alle keuzen hebben in de samenleving om hun eigen leven kleur te geven voor een goede toekomst.

Doel

In de buurt waar veel Eritrese mensen wonen is er behoefte van samen zijn, samen praten en samen vooruitkomen. De kinderen de ontwikkeling meegeven van de samenleving die zij zelf (nog) niet kunnen geven.

Uitvoeren

Participeren zal door het hele programma worden ingezet als tool zodat de Eritrese gemeenschap meer inzicht krijgt wat er moet gebeuren om dit voor elkaar te krijgen.